COVID-19 Kapsamında Kurumlarımızda Alınan Tedbirler

 1. Okul girişlerinde her öğrenci, öğretmen, personel ve ziyaretçilerin ateşleri ölçülüp kayıt altına alınmaktadır. HES kodları görevli personeller tarafından kontrol edilmektedir.
 2. Sınıflarımızda ders sırasında öğrenci ve öğretmenlerimiz kesinlikle maskelerini çıkarmamaktadırlar.
 3. Sınıf kapasitelerinin %50 si kullanılır.
 4. Ders aralarında etkin teneffüs sistemi kullanılır. Böylece her sınıfın ders arası ayrıdır. 
 5. Ders aralarında öğrencilerin sosyal mesafeye, maske takmalarına ve el temizliklerinde özen gösterilmektedir. Bunun takibini nöbetçi öğretmenler yapmaktadır.
 6. Ders aralarında tüm sınıflarda bulunan sıralar ve masalar 1/40 oranında seyreltilmiş sodyum hipoklorid ile dezenfekte edilmektedir. Sınıfların camları açılarak havalandırılır.
 7. Sınıflarda klima kesinlikle kullanılmamaktadır.
 8. Öğrencilerin sık sık maskelerini değiştirmeleri sağlanır. Çıkarılan maskeler sadece ayaktan basmalı maske kumbaralarına atılır. Her akşam toplanan maske ve eldivenler 72 saat boyunca tibbi atık depolama alanlarında bekletilip belediyenin çöp toplama alanlarına atılır.
 9. Birebir derslerde sosyal mesafe kurallarına uyularak maske ve siperlik kullanılmaktadır.
 10. Okul kantininde nakit alışverişi olmamaktadır. Öğrencilerin velilerine haftalık olarak yaptıkları alışverişler bildirilir. Veliler EFT yaparlar.
 11. Her akşam tüm sınıflar 1/40 oranında seyreltilmiş sodyum hipoklorid ile dezenfekte edildikten sonra ULV cihazı ile ve T.C. Sağlık Bakanlığı  Biosidal belge onaylı dezenfektanı ile ortam dezenfeksiyonu da sağlanır. Böylece okullarımızın tüm kapalı alanlarındaki havada askıda kalan tüm Virüs ve mikroorganizmalardan temizlenmiş olmaktadır.