Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

Programın Hedefi

Bu program ile aile ve miras hukuku mevzuatına yönelik olarak çıkan uyuşmazlıklarda bilirkişilik yapmak, taraf vekili olarak yürütülen davalarda verilen bilirkişi raporlarını denetlemek için gerekli bilgiler verilecektir. Ayrıca miras hukukunun temel kavramları, aile hukuku, boşanma davaları, eşler arasındaki mal rejimi ve tasfiyesi konuları, hesaplama teknikleri, bilirkişi raporları ve yargı kararları çerçevesinde anlatılacaktır.

Eğitimin İçeriği 

A- YASAL MAL REJİMİ VE TASFİYESİNE İLİŞKİN KONU VE HESAPLAMALAR (AV. ELİF ESKİN)

Mal Rejimlerinde Temel Kavramlar

1926 tarihli ve 2002 tarihli Medeni Kanunlarda Mal Rejimleri

Yasal Mal Rejimi – Seçimlik Mal Rejimleri

Yasal Mal Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi

Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Zaman aşımı

Edinilmiş Mallar

Kişisel Mallar

Katılma Alacağı 

Değer Artış Payı Alacağı

Katkı Payı Alacağı

Eklenecek Değerler

Denkleştirme

Mal Rejiminin Tasfiyesi İle Miras Hakkı İlişkisi

Mevzuat ve Yargıtay Kararları Işığında Uygulama ve Hesaplamalar

B- MİRAS MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN KONU VE HESAPLAMALAR (DOÇ. DR. CEM AKBIYIK)

Ölüme Bağlı Tasarruflar

Saklı Pay ve Tenkis

Muvaazalı İşlemler

Mirasın İntikali

Mirasın Kazanılması

Miras Ortaklığı ve Mirasın Paylaşılması

Hesaplamalar ve Bilirkişi Raporu Hazırlama Teknikleri

Eğitmenlerimiz:

Av. Elif Eskin
Doç. Dr. Cem Akbıyık

Birinci Gün:

Tarih: 27.09.2019 Cuma
Saat: 16.00-22.00

İkinci Gün

Tarih: 28.09.2019 Cumartesi
Saat: 10.00-19.00

Üçüncü Gün

Tarih: 29.09.2019 Pazar
Saat: 10.00-18.00

Ücret: 1400 TL

Anahtar Kelimeler